Други / Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006.

Dansk 1 Deutsch 40 English 37 Español 9 Suomi 1 Français 63 Latviešu 2 Nederlands 9 Polski 4 Português 1 Slovenčina 1 Svenska 1