Други / Зъбни предавки и фрикционни колела, различни от зъбни колела и други трансмисионни елементи, представени самостоятелно; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели.

Deutsch 8 Français 1 Svenska 1

  • - - - 8483409010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8483409020 10: Други
  • - - - - 8483409020 80: Хидростатична трансмисия с: - размери (без валовете) не повече от 154 mm x 115 mm x 108 mm, - тегло не повече от 3,3 kg, - максимална честота на въртене на входящия вал по-голяма или равна на 2700 об./мин., но не по-голяма от 3200 об./мин., - въртящ момент на изходящия вал не по-голям от 10,4 Nm, - честота на въртене на изходящия вал не по-голяма от 930 об./мин. при честота на въртене на входящата ос 2800 об./мин., и - работна температура по-висока или равна на -5 °C, но не по-висока от +40 °C за използване за производството на ръчни градински косачки от подпозиция 8433 11 90
  • - - - - 8483409030 80: Хидростатична трансмисия с: - предавателно отношение по-голямо или равно на 20,63:1, но не по-голямо от 22,68:1, - входяща честота на въртене по-голяма или равна на 1800 об./мин. при натоварено състояние, но не по-голяма от 3000 об./мин. без товар, - продължителен изходен въртящ момент по-голям или равен на 142 Nm, но не по-голям от 156 Nm, - кратковременен изходен въртящ момент по-голям или равен на 264 Nm, но не по-голям от 291 Nm, и - диаметър на вала по-голям или равен на 19,02 mm, но не по-голям от 19,06 mm, - дори с вентилаторна перка или със шайба с вградена вентилаторна перка за използване за производството на самозадвижващи се градински косачки със седалка от подпозиция 8433 11 51 и трактори от подпозиция 8701 91 90, чиято основна функция е да се използват като градинска косачка
  • - - - - 8483409080 80: Предавателна кутия със: - не повече от 3 предавки, - автоматична система за забавяне и - система за обръщане на посоката на задвижване използвана за производството на стоки от позиция 8427
  • - - - - 8483409099 80: Други