Блокове и тухли за строителството.

  • - - - 6810111000 80: От лек бетон (на основата на натрошена пемза, гранулирана шлака и т.н.)
  • - - - 6810119000 80: Други