Щамповани / Други / Други изделия от желязо или стомана.

Čeština 7 Deutsch 31 Español 10 Français 4 Nederlands 9 Polski 1

  • - - - - 7326909410 80: Скоби, фланци и други приспособления за фиксиране, съединяване, пристягане или разделяне, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7326909420 80: Приспособления за натоварване и застопоряване на товари, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7326909430 80: Сачмени лагери, използвани в системите за натоварване на товари в някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7326909490 80: Други