Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 3003100000 80: Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти
 • - 3003200000 80: Други, съдържащи антибиотици
 • - 3003310000 10: Други, съдържащи хормони или други продукти от № 2937
 • - - 3003310000 80: Съдържащи инсулин
 • - - 3003390000 80: Други
 • - 3003410000 10: Други, съдържащи алкалоиди или техните производни
 • - - 3003410000 80: Съдържащи ефедрин или неговите соли
 • - - 3003420000 80: Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите соли
 • - - 3003430000 80: Съдържащи норефедрин или неговите соли
 • - - 3003490000 80: Други
 • - 3003600000 80: Други, съдържащи активни вещества против малария, описани в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава
 • - 3003900000 80: Други