Излети или формовани от чугун, желязо или стомана.

  • - - - - 8483908110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483908190 80: Други