От видовете, използвани за автобуси или камиони.

  • - - 4011201000 80: С индекс на натоварване, по-малък или равен на 121
  • - - 4011209000 80: С индекс на натоварване, по-голям от 121