Цели кожухарски кожи и техните части и изрезки, съединени.

  • - - 4302301000 80: "Удължени" кожухарски кожи
  • - - 4302302500 10: Други
  • - - - 4302302500 80: От питомни или от диви зайци
  • - - - 4302305100 10: От тюлени
  • - - - - 4302305100 80: От малки гренландски тюленчета (с бяла козина) или от малки качулати тюленчета (със син гръб)
  • - - - - 4302305500 80: Други
  • - - - 4302309900 80: Други