Други тъкани от синтетични щапелни влакна.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5515110000 10: От полиестерни щапелни влакна
 • - - 5515110000 80 (3/0) : Смесени предимно или само с щапелни влакна от вискозна коприна
 • - - 5515120000 80 (3/0) : Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
 • - - 5515130000 80 (6/0) : Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
 • - - 5515190000 80 (3/0) : Други
 • - 5515210000 10: От акрилни или модакрилни щапелни влакна
 • - - 5515210000 80 (3/0) : Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
 • - - 5515220000 80 (6/0) : Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
 • - - 5515290000 80: Други
 • - 5515910000 10: Други тъкани
 • - - 5515910000 80 (3/0) : Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
 • - - 5515990000 80 (3/0) : Други