Смесени предимно или само с лен.

  • - - - - 5212151011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - - 5212151011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5212151019 80: Други
  • - - - - 5212151091 10: Други
  • - - - - - 5212151091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5212151099 80: Други