ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ.

 • 7101000000 10: I.|ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ
 • 7101000000 80 (4/0) : Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; естествени или култивирани перли, временно нанизани за улесняване на транспортирането им
 • 7102000000 80 (7/0) : Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани
 • 7103000000 80 (4/0) : Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им
 • 7104000000 80 (3/0) : Синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им
 • 7105000000 80 (2/0) : Диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъпоценни или полускъпоценни камъни
 • 7106000000 10: II.|БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
 • 7106000000 80 (4/0) : Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах
 • 7107000000 80: Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми
 • 7108000000 80 (5/0) : Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах
 • 7109000000 80: Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми
 • 7110000000 80 (12/0) : Платина в необработени или полуобработени форми, или на прах
 • 7111000000 80: Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми
 • 7112000000 80 (5/0) : Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали
 • 7113000000 10: III.|БИЖУТЕРИЙНИ, ЮВЕЛИРНИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ
 • 7113000000 80 (4/0) : Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали
 • 7114000000 80 (4/0) : Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали
 • 7115000000 80 (2/0) : Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали
 • 7116000000 80 (2/0) : Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)
 • 7117000000 80 (4/0) : Бижутерийна имитация
 • 7118000000 80 (2/0) : Монети