От продукти от № 5602 или 5603.

Deutsch 3 English 1

  • - - 6210101000 80: От продукти от № 5602
  • - - 6210109200 10: От продукти от № 5603
  • - - - 6210109200 80: Престилки за еднократна употреба, от вида използван от пациенти и хирурзи при хирургически процедури
  • - - - 6210109800 80: Други