Бели масла, течен парафин / Други.

Čeština 2 English 4 Français 4 Italiano 3 Nederlands 3 Polski 2 Svenska 4

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна…

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна течност без мирис. Представлява минерално масло – бяло масло, съдържащо само парафинови и нафтенови въглеводороди.

Няма присъствие на ароматни въглеводороди, добавки, в т.ч. и биодизел. Продуктът се използва върху неасвалтирани и небетонирани пътни настилки, по които има трафик, с цел контрол на запрашаването.

Стоката е представена в бидони.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ БЕЗЦВЕТЕН ВЪГЛЕВОДОРОДИ НЕФТЕНИ МАСЛА ТЕЖКИ МАСЛА