Други / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302491100 10: Кауакауа (Euthynnus affinis)
  • - - - - 0302491100 80: Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - - 0302491900 80: Друг
  • - - - 0302499000 80: Други