Неизбелени или избелени / Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404.

  • - - - 5407710020 80: Тъкан от политетрафлуоретилен, промазана или покрита със съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоретилен със странични вериги, перфлуорирани с алкокси крайни групи на карбоксилна или сулфонова киселина, дори под формата на калиева или натриева сол
  • - - - 5407710090 80: Други