Други / Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - 0404902100 10: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини
  • - - - 0404902100 80: Непревишаващо 1,5 %
  • - - - 0404902300 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
  • - - - 0404902900 80: Превишаващо 27 %
  • - - 0404908100 10: Други, с тегловно съдържание на мазнини
  • - - - 0404908100 80: Непревишаващо 1,5 %
  • - - - 0404908300 80 (2/0) : Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
  • - - - 0404908900 80: Превишаващо 27 %