С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm.

  • - - - 7219341000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219349000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел