Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани.

  • - - - 0201203010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - - 0201203091 10: Други
  • - - - - 0201203091 80: Разфасовани предни четвъртинки с тегло, равно или превишаващо 45 kg, но непревишаващо 75 kg, с ниска степен на вкостеняване на хрущялите (особено тези по върховете на гръбначните прешлени - "vertebral apophyses"), чието месо е със светлорозов цвят и чиято мазнина е с много фина структура и с бял до светложълт цвят
  • - - - - 0201203093 80: от бизон
  • - - - - 0201203099 80: Други