Смесени предимно или само с лен.

  • - - - - 5212241010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5212241090 80: Други