Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити.

  • - - - 7211290011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7211290011 80: Наречени "магнитни"
  • - - - - 7211290019 80: Други
  • - - - 7211290091 10: С широчина, непревишаваща 500 mm
  • - - - - 7211290091 80: Наречени "магнитни"
  • - - - - 7211290099 80: Други