Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти.

  • - - - - - - - 2309905110 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
  • - - - - - - - 2309905190 80: Други