За турбореактивни или турбовитлови двигатели.

  • - - - 8411910010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8411910020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - - 8411910090 80: Други