Перки от акула / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302920010 80: Обикновена бодлива акула (Squalus acanthias)
  • - - - 0302920020 80: Котешка акула (Scyliorhinus spp.)
  • - - - 0302920090 80: Други