Отляти или формовани, от чугун, желязо или стомана.

  • - - - 8503009110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8503009131 10: Други
  • - - - - 8503009131 80: Ротор, снабден от вътрешната страна с един или два магнитни пръстена, дори вградени в стоманен пръстен
  • - - - - 8503009199 80: Други