От видовете, предназначени да бъдат фиксирани към прозорец, стена, таван или под, образуващи цяло тяло или от вида split-system (с разделени елементи).