Инсектициди / Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки.

  • - - - 3808911000 80 (2/0) : На основата на пиретриноиди
  • - - - 3808912000 80: На основата на хлорирани въглеводороди
  • - - - 3808913000 80: На основата на карбамати
  • - - - 3808914000 80: На основата на органофосфорни съединения
  • - - - 3808919000 80 (5/0) : Други