Други инструменти / Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си.

Français 2

  • - - 9025802000 80: Барометри, некомбинирани с други инструменти
  • - - 9025804000 10: Други
  • - - - 9025804000 80 (5/0) : Електронни
  • - - - 9025808000 80 (2/0) : Други