Инструменти за измерване на съпротивление.

  • - - - - 9030332010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 9030332090 80: Други