Други / Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба.

Čeština 1 Deutsch 15 Français 1 Magyar 1 Italiano 1

  • - - - 8467990010 80: Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: - напрежение 14,4 V или повече, но не повече от 42 V, - големина на тока 10 A или повече, но не повече от 42 A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467
  • - - - 8467990090 80: Друг