Други / Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба.

  • - - - 8467990010 80: Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: -|напрежение 14,4|V или повече, но не повече от 42|V, -|големина на тока 10|A или повече, но не повече от 42|A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467
  • - - - 8467990090 80: Друг