Смеси, посочени в забележка 1 б) на настоящата глава.

  • - - - 0910910500 80 (0/1) : Къри
  • - - - 0910911000 10: Други
  • - - - - 0910911000 80: Несмляни, нито пулверизирани
  • - - - - 0910919000 80: Смляни или пулверизирани