Кайсии / Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава.

Кайсии, цели, изсушени, без други обработки.…

кайсия; представени за продажба на дребно; суров; плод; сушен…

Кайсии, цели, изсушени, без други обработки. Кайсиите са представени в опаковки за продажба на дребно по 200 g.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН).

Обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0813 "Плодове сушени, различни от тези от 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава".

Стоката - сушени кайсии, не се класира в посочения в заявлението за ОТИ тарифен код 0809 10 00 на КН, тъй като в позиция 0809 се класират само пресни (свежи) плодове.

Номер на:
BGBG/2016/000202.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: КАЙСИЯ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО СУРОВ ПЛОД СУШЕН ПЛОД