Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители.

  • - - 1806101500 80: Несъдържащо или съдържащо тегловно по-малко от 5|% захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза
  • - - 1806102000 80: С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 5|% и по-малко от 65|%
  • - - 1806103000 80 (2/0) : С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 65|% и по-малко от 80|%
  • - - 1806109000 80 (0/1) : С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по -голямо от 80|%