Издънки, невкоренени и калеми / Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел.