Издънки, невкоренени и калеми / Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел.

  • - - 0602101000 80: От лоза
  • - - 0602109000 80 (2/0) : Други