Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, неелектрически, от неблагородни метали; статуетки и други предмети за украса, от неблагородни метали; рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали; огледала от неблагородни метали.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8306100000 80: Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули
  • - 8306210000 10: Статуетки и други предмети за украса
  • - - 8306210000 80: Посребрени, позлатени или платинирани
  • - - 8306290000 80: Други
  • - 8306300000 80 (0/3) : Рамки за фотографии, картини или подобни; огледала