Други / Карбоксилни киселини с алдехидни или кетонни групи, но без други кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни.

Deutsch 2 English 11 Français 1 Nederlands 1 Português 4

Субстанцията – Ketoprofen (кетопрофен) с…

Субстанцията – Ketoprofen (кетопрофен) с CAS № 22071-15-4 е самостоятелно представено органично съединение (бял кристален прах) с определен химичен състав.

Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно. Химична формула: C16H14O3

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ