Нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло.

  • - - 8308200010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - 8308200090 80: Други