Лимонена киселина / Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Dansk 1 Deutsch 6 English 12 Français 2 Hrvatski 1 Nederlands 4 Polski 1

  • - - - 2918140010 80: Изпратен от Малайзия
  • - - - 2918140020 80: изпращани от Камбоджа
  • - - - 2918140090 80: Други