Предназначени за клане / Други.

  • - - - - - - - 0102299110 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 350 kg, но непревишаващо 500 kg
  • - - - - - - - 0102299190 80: Други