Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка.

* Митото, приложимо по отношение на колбаси, внесени в контейнери, които съдържат също и консервиращи течности, се изчислява по отношение на нетното тегло, след изваждане на теглото на течността.

  • - - - 1601009110 80: От животни от позиции от 0101 до 0104, без диви свине
  • - - - 1601009190 80: Други