Други / Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати.

Deutsch 8 English 1 Slovenščina 1

  • - - 3801900010 80: Експандиран графит (CAS RN 90387-90-9 и CAS RN 12777-87-6)
  • - - 3801900020 80: Покрит със смола прах на основата на графит: - със среден размер на частиците 10,8 μm или повече, но не повече от 13,0 µm, - съдържание на желязо по-малко от 40 ppm, - съдържание на мед по-малко от 5 ppm, - съдържание на никел по-малко от 5 ppm, - средна площ (N2 атмосфера) от 3,0 m$2/g или повече, но не повече от 4,36 m$2/g, и - магнитно метално онечистване по-малко от 0,3 ppm
  • - - 3801900090 80: Други