Други / Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати.

  • - - 3801900010 80: Експандиран графит (CAS RN 90387-90-9|и CAS RN 12777-87-6)
  • - - 3801900020 80: Покрит със смола прах на основата на графит: -|със среден размер на частиците 10,8|μm или повече, но не повече от 13,0|µm, -|съдържание на желязо по-малко от 40|ppm, -|съдържание на мед по-малко от 5|ppm, -|съдържание на никел по-малко от 5|ppm, -|средна площ (N2|атмосфера) от 3,0|m$2/g или повече, но не повече от 4,36|m$2/g, и -|магнитно метално онечистване по-малко от 0,3|ppm
  • - - 3801900090 80: Други