Други апарати, комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук.

Deutsch 1