Други апарати, комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук.

  • - - - 8527131000 80 (0/1) : С четяща система чрез сноп лазерни лъчи
  • - - - 8527139100 10: Други
  • - - - - 8527139100 80: С касети и с аналогово-цифрова четяща система
  • - - - - 8527139900 80: Други