Други / Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените "конкрети" и "абсолю"; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла.

Français 1

  • - - 3301901000 80: Остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла
  • - - 3301902100 10: Екстрахирани олеорезини
  • - - - 3301902100 80: От сладник (liquorice) или от хмел
  • - - - 3301903000 80: Други
  • - - 3301909000 80: Други