От коприна, копринен дреб (копринени отпадъци), синтетични влакна, прежди от № 5605 или от текстилни материали с метални нишки.

  • - - - 5701901010 80: Ръчно изработени
  • - - - 5701901090 80: Други