КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • 4501000000 80 (2/0) : Естествен корк, необработен или само почистен; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк
  • 4502000000 80: Естествен корк, обелен или грубо изрязан в квадратна форма или представен под формата на кубове, плочи, листове или ленти с квадратна или правоъгълна форма (включително заготовките за тапи с незаоблени краища)
  • 4503000000 80 (2/0) : Изделия от естествен корк
  • 4504000000 80 (2/0) : Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от агломериран корк