С кръгло напречно сечение / Пръти и профили от неръждаема стомана.

  • - - - 7222111100 10: С диаметър 80 mm или повече, съдържащи тегловно
  • - - - - 7222111100 80: 2,5% или повече никел
  • - - - - 7222111900 80: По-малко от 2,5% никел
  • - - - 7222118100 10: С диаметър, по-малък от 80 mm, съдържащи тегловно
  • - - - - 7222118100 80: 2,5% или повече никел
  • - - - - 7222118900 80: По-малко от 2,5% никел