Лагерни черупки / Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни черупки.

Čeština 2 Deutsch 75 Polski 1 Slovenčina 3 Slovenščina 1 Svenska 1

  • - - - 8483308010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8483308020 80: Лагер за вълнова предавка за аксиални приложения, от стомана FeP01 (съгласно EN 10130-1991), с плъзгащ се слой от порест синтерован бронз и поли(тетрафлуороетилен), подходящ за монтиране в ходови части на мотоциклети
  • - - - 8483308090 80: Други