Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло.

Čeština 4 Dansk 2 Deutsch 11 Ελληνικά 7 English 1 Español 2 Suomi 1 Français 1 Polski 3 Română 2 Slovenčina 3

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Стоката, наречена „Соеви фибри”, представлява…

Стоката, наречена „Соеви фибри”, представлява прахообразен продукт със светложълт цвят, получен след извличане на маслото от соеви зърна.

Продуктът съдържа: хранителни (диетични) фибри – не по-малко от 60%; протеини – не повече от 25% (спрямо сухо вещество); влагосъдържание – непревишаващо 10%; пепел – не повече от 5%; мазнини – не повече от 1%.

Продуктът е опакован в хартиени чували по 20 kg. Използва се в хранително-вкусовата промишленост.

Влага се главно в сосове, кетчуп, замразени и охладени теста, кексове и сладкиши и други, като основното му свойство е високата степен на абсорбция на вода.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СОЯ КАТО ПРАХ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ВЛАКНА

Соеви фибри Стоката, наречена „соеви фибри”…

Соеви фибри Стоката, наречена „соеви фибри” представлява прахообразен продукт със светло бежов цвят, с неутрален мирис, получен при извличането на соевото масло.

Продуктът съдържа: хранителни (диетични) фибри – не по-малко от 60%; протеини – не повече от 25% (спрямо сухо вещество); влагосъдържание – непревишаващо 10%; пепел – не повече от 5%; мазнини – не повече от 1%.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СОЯ В ТВЪРДА ФОРМА С ПРЕМАХНАТИ МАЗНИНИ

Стоката, наречена „Соеви диетични фибри”,…

Стоката, наречена „Соеви диетични фибри”, представлява прахообразен продукт със светложълт цвят, получен от преработка на соеви зърна след извличане на маслото и частично отстраняване на протеините, с последващо изсушаване и смилане.

Продуктът съдържа: хранителни (диетични) фибри – не по-малко от 60%; протеини – не повече от 25% (спрямо сухо вещество); влагосъдържание – непревишаващо 10%; пепел – не повече от 5%; мазнини – не повече от 1%.

Продуктът е опакован в хартиени чували по 20 kg и 25 kg. Използва се главно в месопреработвателния бранш, за производство на различни видове месни продукти, като основното му свойство е високата степен на абсорбция на вода.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ПРОТЕИНИ СЕМЕНА ОТ СОЯ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ВЛАКНА ОСТАТЪЦИ