Бяла ламарина, само лакирана; продукти покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди, лакирани.

  • - - - 7212402010 80: Бяла ламарина, само лакирана
  • - - - 7212402091 10: Други
  • - - - - 7212402091 20: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - - 7212402091 80: Само повърхностно обработени
  • - - - - - 7212402093 80: Други
  • - - - - 7212402099 80: С широчина, непревишаваща 500 mm