Други / Фасунги за лампи / Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна.

Čeština 2 Deutsch 1 Nederlands 2

  • - - - - 8536619010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8536619090 80: Други