Други / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm или повече.

Deutsch 7

  • - - - 7225990011 10: Само повърхностно обработени, в това число и чрез плакиране или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - - 7225990011 80: Боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), както и с изключение на продуктите със стоманен лист с метално покритие от хром или калай
  • - - - - 7225990022 80: Други, откислени с алуминий; плакирани или покрити чрез горещо поцинковане с цинк и/или с алуминий, но не и с други метали; химически пасивирани; съдържащи тегловно: 0,015 %  или повече, но не повече от 0,170 %  въглерод, 0,015 % или повече, но не повече от 0,100 %  алуминий, не повече от 0,045 %  ниобий, не повече от 0,010 % титан и не повече от 0,010 % ванадий; на рулони, на разкроени по размери листове и на тесни ленти
  • - - - - 7225990025 80: Други
  • - - - 7225990040 80: Други, с дебелина, превишаваща 10 mm, или с дебелина 4,75 mm или повече но непревишаваща 10 mm, и с широчина 2 050 mm или повече
  • - - - 7225990091 10: Други
  • - - - - 7225990091 80: Боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на т. нар. плоскости тип „сандвич“, от вида, който се използва в строителството и се състои от два външни метални листа с притисната между тях стабилизираща сърцевина от изолиращ материал, с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), както и с изключение на продуктите със стоманен лист с метално покритие от хром или калай
  • - - - - 7225990092 80: Други, откислени с алуминий; плакирани или покрити чрез горещо поцинковане с цинк и/или с алуминий, но не и с други метали; химически пасивирани; съдържащи тегловно: 0,015 %  или повече, но не повече от 0,170 %  въглерод, 0,015 % или повече, но не повече от 0,100 %  алуминий, не повече от 0,045 %  ниобий, не повече от 0,010 % титан и не повече от 0,010 % ванадий; на рулони, на разкроени по размери листове и на тесни ленти
  • - - - - 7225990095 80: Други